لیست قیمت و ابعاد انواع مخزن پلی اتیلن ، وان و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید.)

نام محصولطول(cm)عرض(cm)ارتفاع(cm)قیمت(ریال)
مخزن پلی اتیلن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی7144481930000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی 7144481340000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی 7354581960000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی 7354581740000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960684000000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی 9960683410000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262704190000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262703580000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی 10570774570000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU 10369784330000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570773780000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی 12470775350000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی 12470774850000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی 13579866810000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375896800000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 13679885470000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579865450000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 17181919270000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 17181918630000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی 15590989680000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی 15590989070000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU 17088958990000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی 16810011011200000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU 1659810910820000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو 1681001108570000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی 16810011010290000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار 168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU16610311412260000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی 20211011616660000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412116000000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 20211411613060000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011615720000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی 20212413520840000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU 21312013019830000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو 20212413516090000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413519880000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی 24014015228230000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU23614115228200000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015228690000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917043500000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی 25015917041460000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی 24518019055680000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU23017518853200000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی 24518019054570000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 32020521087730000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220109660000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219111920000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید+مواد شیمیایی خورنده---تماس
مخازن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله12888958250000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله12888957670000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله 1709010514460000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله 1709010512570000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله 2049810518630000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله 2049810517290000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 19611011719,560,000*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 19611011718,710,000*
مخازن عمودی
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50581640000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50581450000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52751960000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52751690000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55852740000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی55852120000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی601023550000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی601022940000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی 691324450000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU661324290000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691323850000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU791214530000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی 851195650000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU841295320000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی 851195200000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی 721706560000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721705650000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU711856940000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU941377700000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی13313210260000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی1331329180000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) 1091459570000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 1091458880000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821210460000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU902089920000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 1091457570000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 8821210004000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516310750000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117213530000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU12316413930000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316413020000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820013700000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820013290000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218816380000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018415820000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218816150000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320824550000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525726,690,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420524000000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320824280000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020233,920,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724833,920,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) 22216039420000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216038700000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822539870000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822539190000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025039560000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی 22219043970000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219042980000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU21123757830000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 25523577830000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 21034285,870,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU25025075190000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 25523575240000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340124,070,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325113600000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325109180000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340141070000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی290340137500000
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی60401254980000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی60401254630000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی142501107600000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی142501106760000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی170907011480000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 170907010900000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 1811016913,500,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی1636214014460000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی1636214012570000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی2111148420,380,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی2311279025,750,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 2157020027510000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی2157020024950000
مخازن پلی اتیلن ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه74864630000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74864010000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه741618660000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه741617530000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه13312713360000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه13312710800000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه13316718690000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه13316716760000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه13320822210000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه13320820070000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه15823731,460,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه18328744,680,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه23332791,730,000 *
سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
انبساط 80 لیتری فوم دار 50582560000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52753030000
انبساط 150 لیتری فوم دار <="" td="">55853670000
انبساط 220 لیتری فوم دار <="" td="">601025000000
انبساط 350 لیتری فوم دار <="" td="">691326320000
انواع وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-464440000
وان حمام کوچک PT12012062464250000
وان حمام بزرگ PT15015064464750000
وان حمام بزرگ TP1581586967-465230000
وان حمام بزرگ PT16016074394750000
انواع وان
وان 60 لیتری 7373171410000
وان 100 لیتری KU 67674020,80,000
وان 100 لیتری PL 97552620,80,000
وان 150 لیتریKU 9969413000000
وان 200 لیتری PL9866513410000
وان 300 لیتری KU16595314410000
وان 500 لیتری PL13884637180000
وان 500 لیتری KU14489617180000
وان 700 لیتری KU148100798570000
وان 800 لیتری PL122116789530000
وان 1000 لیتری KU2111007110320000
وان 1000 لیتری PL2101106710320000
وان 1300 لیتری KU2121227915530000
وان 1500 لیتری PL2131159116200000
وان 2000 لیتری PL2481358723320000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه14697607570000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277611730000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499121770000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311431520000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213658110000
مخازن نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212025630000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712925630000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519526250000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613325630000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712927090000