لیست قیمت و ابعاد انواع مخزن پلی اتیلن ، وان و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید.)

نام محصولطول(cm)عرض(cm)ارتفاع(cm)قیمت(ریال)
مخزن پلی اتیلن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی714448تماس با ما
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی 714448تماس با ما
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی 735458تماس با ما
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی 735458تماس با ما
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 996068نماس با ما
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی 996068تماس با ما
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 1126270تماس با ما
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 1126270تماس با ما
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی 1057077تماس با ما
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی 1036978تماس با ما
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 1057077تماس با ما
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی 1247077تماس با ما
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی 1247077تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی 1357986تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی 1337589تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی1367988تماس با ما
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 1357986تماس با ما
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 1718191تماس با ما
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 1718191تماس با ما
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی 1559098تماس با ما
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی 1559098تماس با ما
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی 1708895تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی 168100110تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی16598109تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی 168100110تماس با ما
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی 168100110تماس با ما
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار 168100110تماس با ما
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی 166103114تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی 202110116تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی191114121تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی 202114116تماس با ما
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 202110116تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی 202124135تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی 213120130تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی 202124135تماس با ما
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 202124135تماس با ما
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی 240140152تماس با ما
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی 236141152تماس با ما
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 240140152تماس با ما
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 250159170تماس با ما
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی 250159170تماس با ما
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی 245180190تماس با ما
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی 230175188تماس با ما
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی 245180190تماس با ما
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس با ما
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس با ما
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی360197219تماس با ما
مخزن 5000 لیتری افقی 250190200تماس با ما
مخزن 7500 لیتری افقی

360190200تماس با ما
مخزن 10000 لیتری افقی470190200تماس با ما
مخزن 15000 لیتری افقی720190200تماس با ما
مخزن 20000 لیتری افقی 960190200تماس با ما
مخزن 30000 لیتری افقی1500190200تماس با ما
مخزن 50000 لیتری افقی---تماس با ما
انواع مخازن ذخیره اسید+مواد شیمیایی خورنده---تماس با ما
مخازن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله1288895تماس با ما
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله1288895تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله 17090105تماس با ما
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله 17090105تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله 20498105تماس با ما
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله 20498105تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله 196110117تماس با ما
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله 196110117تماس با ما
مخازن عمودی
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی5058تماس با ما
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی5058تماس با ما
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی5275تماس با ما
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی5275تماس با ما
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی5585تماس با ما
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی5585تماس با ما
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی60102تماس با ما
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی60102تماس با ما
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی 69132تماس با ما
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی 66132تماس با ما
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 69132تماس با ما
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی79121تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی 85119تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی 84129تماس با ما
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی 85119تماس با ما
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی 72170تماس با ما
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 72170تماس با ما
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU71185تماس با ما
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی 94137تماس با ما
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی133132تماس با ما
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی133132تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) 109145تماس با ما
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 109145تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 88212تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU90208تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس با ما
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 88212تماس با ما
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی 105163تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 121172تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 123164تماس با ما
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 123164تماس با ما
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 108200تماس با ما
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 108200تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 132188تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 130184تماس با ما
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 132188تماس با ما
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 153208تماس با ما
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند135257تماس با ما
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 154205تماس با ما
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 153208تماس با ما
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 180202تماس با ما
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 157248تماس با ما
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) 222160تماس با ما
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 222160تماس با ما
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 188225تماس با ما
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 188225تماس با ما
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند 170250تماس با ما
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی 222190تماس با ما
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 222190تماس با ما
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی 211237تماس با ما
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235تماس با ما
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342تماس با ما
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 250250تماس با ما
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235تماس با ما
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 256340تماس با ما
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325تماس با ما
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325تماس با ما
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340تماس با ما
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی290340تماس با ما
مخازن قابل دفن---تماس با ما
مخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125تماس با ما
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125تماس با ما
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110تماس با ما
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110تماس با ما
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070تماس با ما
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169تماس با ما
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140تماس با ما
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی16362140تماس با ما
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی21111484تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی23112790تماس با ما
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200تماس با ما
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200تماس با ما
مخازن پلی اتیلن ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486تماس با ما
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه7486تماس با ما
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161تماس با ما
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161تماس با ما
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127تماس با ما
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127تماس با ما
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167تماس با ما
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167تماس با ما
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208تماس با ما
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208تماس با ما
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237تماس با ما
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287تماس با ما
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327تماس با ما
سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس با ما
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس با ما
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس با ما
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس با ما
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس با ما
مخزن تصفیه فاضلاب---
مخازن چربی گیر
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس با ما
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس با ما
مخازن انبساط شوفاژخانه
انبساط 80 لیتری فوم دار 5058تماس با ما
انبساط 100 لیتری فوم دار 5275تماس با ما
انبساط 150 لیتری فوم دار <="" td="">5585تماس با ما
انبساط 220 لیتری فوم دار <="" td="">60102تماس با ما
انبساط 350 لیتری فوم دار <="" td="">69132تماس با ما
انواع وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک 1261266966-46تماس با ما
وان حمام کوچک 1201206246تماس با ما
وان حمام بزرگ 1501506446تماس با ما
وان حمام بزرگ 1581586967-46تماس با ما
وان حمام بزرگ 1601607439تماس با ما
انواع وانتماس با ما
وان 60 لیتری 737317تماس با ما
وان 100 لیتری 676740تماس با ما
وان 100 لیتری975526تماس با ما
وان 150 لیتری996941تماس با ما
وان 200 لیتری 986651تماس با ما
وان 300 لیتری1659531تماس با ما
وان 500 لیتری1388463تماس با ما
وان 500 لیتری 1448961تماس با ما
وان 700 لیتری 14810079تماس با ما
وان 800 لیتری 12211678تماس با ما
وان 1000 لیتری21110071تماس با ما
وان 1000 لیتری21011067تماس با ما
وان 1300 لیتری 21212279تماس با ما
وان 1500 لیتری 21311591تماس با ما
وان 2000 لیتری 24813587تماس با ما
حفاظ فلزی وان---تماس با ما
مخازن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه1469760تماس با ما
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه16912776تماس با ما
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه22514991تماس با ما
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه253163114تماس با ما
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه286192136تماس با ما
مخازن نیسانیتماس با ما
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ 180162120تماس با ما
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ 173157129تماس با ما
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی21015195تماس با ما
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ182156133تماس با ما
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه 173157129تماس با ما