سطل زباله پلاستیکی

    جهت حفظ بهداشت بیشتر این محصول بصورت پدالی عرضه می شود.