مخزن پلی اتیلن 20000 لیتر سپتیک

سپتیک تانک یا گند انبار ساخت هایپر صنعت فامکو، همانند مخازن پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن با گرید 100 در بدنه و گرید 80 در جوش ها بوده که مواد اولیه تولید آن ها وزن 945 کیلوگرم بر متر مکعب را دارا می باشد. مخزن سپتیک در ظرفیت های 2 تا 450 متر مکعب قابل سفارش است. از مهم ترین وظایف سپتیک تانک ها، تجزیه فاضلاب خروجی از مجتمع ها و تجزیه آن به ماده ای که قابل هضم برای باکتری ها باشد. به عبارت دیگر، سپتیک تانک ها، جهت حل مشکل گرفتگی در چاه های فاضلاب و همچنین جلوگیری از سریع پر شدن چاه جذبی مورد استفاده قرار می گیرد.