مخزن پلی اتیلن 8000 لیتر سپتیک تانک

سپتیک تانک که به آن گندانبار نیز گفته می‌شود، یک حوضچه فاضلاب زیر زمینی است که از بتن، فایبرگلاس یا پلی اتیلن ساخته می‌شود و دارای ظرفیتهای 2 تا 450 مترمکعب است. تعیین ابعاد سپتیک تانک به دانش فنی مهندس مشاور، محدودیتهای مکانی و تجربه سازنده بستگی دارد.

از این مخزن برای تصفیه فاضلاب اولیه و روان سازی پساب و فاضلاب خانگی استفاده می‌گردد. سپتیک تانک از طریق فرآیندهای ته نشینی و بی هوازی، مواد جامد و آلی موجود در فاضلاب را کاهش می دهد و آن را به مایعی روان با بار آلایندگی کمی تبدیل می‌کند. به طور کلی بازدهی تصفیه فاضلاب توسط مخزن سپتیک متوسط است.